Regulamin

 
REGULAMIN ZAKUPÓW NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ B2B
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Nowacki Halina Nowacka


§1

Postanowienia ogólne


1. Platforma B2B: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Nowacki Halina Nowacka prowadzi sprzedaż własnych produktów – materiału roślinnego za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Właścicielem Platformy jest: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Nowacki Halina Nowacka, ul. Strażacka 13, 88-230 Piotrków Kujawski , NIP: 889-126-60-56, tel. +48609798885, adres email: przedstawiciel@nowacki.pl.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny materiału roślinnego w pojemnikach - podane na platformie sprzedażowej B2B  - są cenami brutto, uwzględniają koszt dostawy do klienta.  Ceny drzew kopanych z gruntu to ceny loco Szkółka. W tym przypadku transport ustalany jest indywidualnie.
6. Towary dostępne są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej,
c) telefonicznie.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja Klienta na platformie B2B, podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację. Platforma potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Platforma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej B2B przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej B2B nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie Złóż zamówienie na stronie platformy.

§3
Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „płatności".
2. Płatności są realizowane w następujących formach:

a. zapłata za pośrednictwem platformy sprzedażowej B2B
b. przedpłata,
c. wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),
d. przelew z terminem płatności (kredyt kupiecki).

2. Forma płatności jest ustalana na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Klienta w platformie sprzedażowej B2B.
3. W trakcie współpracy forma płatności może ulegać zmianie na wniosek Klienta lub na podstawie indywidualnych decyzji Szkółki NOWACKI.
4. Szkółka NOWACKI wystawia Kontrahentom faktury VAT za zakupione rośliny.
5. Faktury VAT wysyłane są razem z dostawą, mogą być również wysłane drogą elektroniczną lub listem pod wskazany do wysyłki adres.
6. Kontrahent upoważnia Szkółkę NOWACKI do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.
7. W cenie brutto zakupu towaru zawarte są koszty dostawy do Klienta (nie dotyczy drzew alejowych kopanych z gruntu).
8. Warunkiem wydania towaru jest zapłata należności.

§4
Dostawa towaru


1. Minimum logistyczne wynosi 5 000.00 pln
2. Ceny drzew alejowych, kopanych z gruntu są cenami hurtowymi loco Szkółka NOWACKI.
3. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu zamówienia.
4. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy.
5. Realizacja dostawy zamówionego towaru odbywa się w ciągu 7 dni roboczych, w nieprzewidzianych sytuacjach termin dostawy może ulec zmianie i będzie uzgadniany telefonicznie z zamawiającym.
6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Szkółki.

§5
Reklamacje


1. Rośliny wadliwe lub uszkodzone należy zgłosić telefonicznie pod nr +48 609798885 lub mailowo na adres przedstawiciel@nowacki.pl.
2. Reklamowane rośliny należy sfotografować, a wykonany materiał zdjęciowy przekazać do Szkółki Nowacki w celu weryfikacji.
3. Reklamacje można składać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dostawy.
4. Rośliny, na które reklamacja została zaakceptowana przez Szkółkę Nowacki

a) podlegają utylizacji po stronie Klienta
b) podlegają wymianie
c) zostają odebrane przy najbliższej dostawie towaru

3. Forma zakończenia procesu reklamacji zostanie ustalona indywidualnie pomiędzy Szkółką Nowacki, a Klientem.
4. W wyniku zaakceptowanej reklamacji Szkółka Nowacki zobowiązuje się do wystawienia korekty Faktury VAT.
5. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu/odbioru towaru wraz z opisem niezgodności.
6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.
7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7
Ochrona prywatności


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie z platformy B2B materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8
Własność intelektualna


1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej platformy B2B (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej platformy sprzedażowej B2B.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie platformy.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok